Metoda
NDT Bobath


została zapoczątkowana w latach czterdziestych XX wieku w Londynie przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath i jej męża Karela – neurologa. W oparciu o lata doświadczeń i nowe osiągnięcia z zakresu medycyny, metoda ta rozwinęła się w terapię neurorozwojową stosowaną z dużym powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i starszych dzieci. Głównym celem metody NDT Bobath jest wszechstronny rozwój dziecka, możliwość uzyskania samodzielności na tyle na ile pozwala mu uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Zaletą tej metody jest jej nieinwazyjność – może być prowadzona od pierwszych dni życia dziecka. NDT koncentruje się na analizie oraz terapii zaburzeń czuciowo-ruchowych jak i terapii ograniczeń ruchowych dziecka.
problemy neurologiczne:
a) uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (mózgowe porażenie dziecięce),
b) uszkodzenie obwodowego układu nerwowego (uszkodzenie splotu barkowego),

opóźnienie rozwoju psychomotorycznego

wcześniactwo

zaburzenia napięcia mięśniowego ( podwyższone / obniżone napięcie mięśniowe, asymetria ułożeniowa )

wrodzone zaburzenia kostno – mięśniowe ( torticollis – kręcz szyi)

zespoły genetyczne, metaboliczne wymagające stymulacji rozwoju
Zasady prowadzenia terapii

Zajęcia prowadzone są z dzieckiem dobierając indywidualnie rytm, tempo i rodzaj ćwiczeń w zależności od stanu i wieku dziecka, jego perspektyw rozwojowych, potrzeb, zdolności w odniesieniu do osobowości, sytuacji rodzinnej i społecznej. Metodę NDT z łatwością wprowadzamy w życie dziecka nie ingerując w jego naturalny rytm dnia.