Nowe zasady w gabinecie na czas epidemii

Portrait of happy mother and baby

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Fizjoterapeutów, w trosce o dobro wszystkich Pacjentów, od 4 maja 2020 roku będą obowiązywały następujące zasady w gabinecie rehabilitacji:

1. Dzień przed planowaną wizytą u fizjoterapeuty, przeprowadzana jest (telefonicznie ) wstępna ankieta kwalifikacyjna w kierunku zakażenia wirusem SARS CoV-2.
2. Po wejściu do Centrum Gabinetów Lekarskich każdy pracownik, pacjent i jego opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.
3. Przed każdą wizytą Pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy/opiekun faktyczny) wypełnia i podpisuje oświadczenie – ankietę dotyczącą ryzyka zachorowania na Covid-19.
4. Pacjenci umawiani są jak do tej pory na konkretną godzinę tak, aby zminimalizować kontakt z innymi osobami czekającymi na wizytę u innych specjalistów.
5. Udzielanie świadczenia następuje przy zachowaniu następujących form ostrożności:

-Fizjoterapeuta zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji rąk zgodnie z obowiązującymi standardami
-Fizjoterapeuta zobowiązany jest do noszenia maseczki oraz gdy wymaga tego sytuacja rękawiczek jednorazowych,
-Opiekun małoletniego używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania zabiegów.
-Każdorazowa dezynfekcja sprzętu rehabilitacyjnego, zabawek, biurek, klamek, itp.,

https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja